Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο λήφθηκε απόφαση για καθορισμό τιμής ζώνης, τιμής οικοπέδου, συντελεστή οικοπέδου, συντελεστή
αξιοποίησης οικοπέδου για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Η απόφαση είναι η 736/2011 και τη βλέπετε παρακάτω:

ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι τιμές ζώνης και οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων βρίσκονται σε περιοχές του διευρυμένου πλέον δήμου Ηρακλείου εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού (οι εντός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών), διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ,ΤΕΜΕΝΟΥΣ ,ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
Α.1)Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές των δημοτικών Ενοτήτων Παλιανής ,Τεμένους και Γοργολαϊνη που είναι εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού δήμου Ηρακλείου αλλά εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού
τον καθορισμό τιμής ζώνης σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή που έχει οριστεί για τους οικισμούς των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων , ήτοι 700,00 ευρώ ανά τ.μ .
Α.2 ) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στις δημοτικές Ενότητες Παλιανής ,Τεμένους και Γοργολαϊνη και είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) ίσο με τη μονάδα , Συντελεστή Οικοπέδου (ΣΟ) ίσο με τη μονάδα και τιμή οικοπέδου (ΤΟ) την χαμηλότερη τιμή που έχει οριστεί με βάσει την υπ’ αριθμόν 383/2007 προηγούμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου για τα οικόπεδα που βρίσκονται στη δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, ήτοι 50,00 ευρώ ανά τ.μ .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Β.1) Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές της δημοτικής Κοινότητας Αλικαρνασσού και είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού
τον καθορισμό τιμής ζώνης σύμφωνα με την
χαμηλότερη τιμή που έχει οριστεί για την εν λόγω κοινότητα , ήτοι 900,00 ευρώ ανά τ.μ
Β.2) Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας και είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού τον καθορισμό τιμής ζώνης σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή που έχει οριστεί για την εν λόγω κοινότητα , ήτοι 600,00 ευρώ ανά τ.μ
Β.3 ) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στη δημοτική Ενότητα Ν.Αλικαρνασσού και είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) ίσο με τη μονάδα , Συντελεστή Οικοπέδου (ΣΟ) ίσο με τη μονάδα και τιμή οικοπέδου (ΤΟ) την χαμηλότερη τιμή που έχει οριστεί με βάσει την υπ’ αριθμόν 383/2007 προηγούμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ηρακλείου για τα οικόπεδα που βρίσκονται στη Δημοτική
Ενότητα Ηρακλείου, ήτοι 50,00 ευρώ ανά τ.μ .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ.1) Για τα κτίσματα εκτός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτών – Σταυρακίων –Δαφνών –Βασιλειών και εκτός των ορίων του οικισμού Σπήλια και του οικισμού Γουρνών
την χαμηλότερη τιμή ζώνης που έχει οριστεί για τις εν λόγω Κοινότητες ,ήτοι 800,00 ευρώ ανά τ.μ .
Γ.2 ) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Βουτών,Σταυρακίων,Δαφνών,Βασιλειών και είναι εκτός  αντικειμενικού προσδιορισμού, Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) ίσο με τη μονάδα , Συντελεστή Οικοπέδου (ΣΟ) ίσο με τη μονάδα και τιμή οικοπέδου (ΤΟ) την χαμηλότερη τιμή που έχει οριστεί με βάσει την υπ’ αριθμόν 383/2007 προηγούμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ηρακλείου για τα οικόπεδα που
βρίσκονται στη δημοτική Ενότητα Ηρακλείου , ήτοι 50,00 ευρώ ανά τ.μ.

Επιπλέον, με την απόφαση αυτή συμπληρώνεται η 99/2011 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ.53/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ως εξής :
O συντελεστής του Τέλους, που σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2130/93 καθορίζεται με Απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου, να παραμείνει αμετάβλητος όπως είχε οριστεί για τον τέως δήμο Ηρακλείου ήτοι 0,35 ‰ και να ισχύει ενιαία για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2012.

Κατά τα λοιπά να ισχύει η 383/2007 προηγούμενη Απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), καθώς στην παρ. 8, του άρθρου 53 του ν.4021/11 αναφέρεται: «Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμοδίων Δ.Ο.Υ.».

ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17- 9 – 2011, και όχι μεταγενέστερες αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου