Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτημάτων από δήμους και Περιφέρειες προς το Υπουργείο για προσλήψεις προσωπικού

image Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας των αιτημάτων τους προς το αρμόδιο υπουργείο για προσλήψεις προσωπικού για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες τους. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε στις 24-2-2011.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 • Για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να περιέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών διά των υπηρεσιών της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Περιφέρειας το αργότερο έως 3-3-2011, συνοδευόμενα από:
  α) Απόφαση δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήμο, Περιφέρεια, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύνδεσμο κ.λ.π.), με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα.
  β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007).
  γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το έτος προγραμματισμού.
  δ) Το Παράρτημα Β που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου  συμπληρωμένο.

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με την πρόσληψη τέτοιου προσωπικού, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν ο Γενικός Γραμματέας διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα.

 • Για προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να
  αποσταλούν έως τις 3-3-2011 στις υπηρεσίες της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Περιφέρειας  συνοδευόμενα από:
  α) Απόφαση δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου
  β) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος
  γ) Το Παράρτημα Γ της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  δ) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί εάν προβλέπονται θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις αιτούμενες, και αναλόγως να
  ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 10 ν.3812/2009 ή του άρθρου 14 παρ.1α του ίδιου νόμου για την έγκριση των αιτημάτων.

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει,έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης.

Όπως καταλαβαίνετε από τα παραπάνω, όποιος Δήμος ή Περιφέρεια της χώρας δεν έχει λάβει έγκαιρα τις απαραίτητες αποφάσεις, ή δεν πληροί τις πολύ σφιχτές προϋποθέσεις,  απλά θα μείνει χωρίς προσωπικό!!!

Προσωπικά θεωρώ σε γενικές γραμμές πολύ σωστές τις ρυθμίσεις, αφού μέχρι τώρα ο κάθε δήμαρχος όποτε ήθελε, προσλάμβανε κόσμο, χωρίς κανένα προγραμματισμό. Να μπει τουλάχιστον μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Το παράδειγμα του δήμου Ηρακλείου είναι χαρακτηριστικό, που το προσωπικό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου είχε φτάσει τα 700 άτομα μια χρονική περίοδο (πριν 2-3 χρόνια). Αλλά απ’ ότι έχω διαβάσει, και ο δήμος Αθηναίων  και άλλοι μεγάλοι δήμοι δεν πήγαιναν πίσω…

Προσοχή λοιπόν, γιατί αν δεν έχουν ήδη ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις μέχρι σήμερα, μη σας παραμυθιάσει κανένας δήμαρχος ότι θα προσλάβει κόσμο για να καλύψει έκτακτες ανάγκες! Όποιοι προλάβανε, προλάβανε. Οι υπόλοιποι του χρόνου πάλι!!!

Διαβάστε ολόκληρη της εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου