Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Ανεπίτρεπτη η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω από Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου (βλέπε Πάρκο Γεωργιάδη).

Μια πολύ σημαντική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εστάλη πρόσφατα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, που αναφέρεται στην προστασία και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
Σύμφωνα με αυτή υπενθυμίζεται ότι τα πάρκα και τα άλση που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, εντός ρυμοτομικού σχεδίου, εξομοιώνονται με τα δασικά οικοσυστήματα και υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος.
Μεταφέρει το σκεπτικό απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου «αποτελούν το εντελώς απαραίτητον δια την υγείαν των ανθρώπων υποκατάστατον του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού», των οποίων «η διατήρησις αποτελεί υψίστην προτεραιότητα διά την προστασίαν της ποιότητος του αστικού περιβάλλοντος, εις τρόπον ώστε και ελαχίστης τοιαύτης εκτάσεως η απώλεια να λογίζεται ανεπίτρεπτος επιδείνωσις του οικιστικού περιβάλλοντος».
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι πράξεις, που εκδίδονται στα πλαίσια των πολεοδομικών ρυθμίσεων, δεν επιτρέπεται να αντιτίθενται προς τις διατάξεις του νόμου 998/1979 (δασική νομοθεσία) και ειδικότερα δεν μπορούν να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήση των υφισταμένων πάρκων, αλσών ή δενδροστοιχιών, μέσα σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή πολεοδομικής ζώνης ή οικιστικής περιοχής, με την μετατροπή τους, έστω και εν μέρει, σε οικοδομήσιμους, ανεξάρτητα αν αυτά χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου ή έχουν «εν τοις πράγμασι» αποκτήσει τέτοιο χαρακτήρα.
Η εγκύκλιος αυτή αποσαφηνίζει ότι το υπέδαφος των δασικών εδαφών αποτελεί αγαθό που προστατεύεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, ως μέρος του δασικού οικοσυστήματος που συγκροτείται στην κείμενη περιοχή.
Για το υπέδαφος συνεπώς, πάρκων και αλσών, ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις σ’ ότι αφορά στον προορισμό και τη χρήση του, που ισχύουν γι’ αυτά, όπως απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και το Σύνταγμα.
Δεν είναι επομένως δυνατόν, να διατίθεται το υπέδαφός τους για τη δημιουργία υπογείων parking, καθότι δεν δίνεται τέτοια δυνατότητα από τη δασική νομοθεσία.
Σχετικώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι, δεν είναι δυνατή η κατασκευή χώρου στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, αφού υπάρχει ασυμβατότητα της συγκεκριμένης χρήσης με τον προορισμό του υπερκειμένου χώρου πρασίνου. Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου δε, αποτελούν οιονεί υποκατάστατα του φυσικού περιβάλλοντος εντός της πόλης και δεν επιτρέπεται παράλληλη χρήση που να αναιρεί ή να μειώνει ουσιωδώς τη χρήση αυτή, όπως είναι η χρήση των υπόγειων χώρων στάθμευσης.
Τα παραπάνω πρέπει να τεθούν υπόψη της δημοτικής αρχής του Ηρακλείου που σχεδιάζουν την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω από το υφιστάμενο πάρκο Γεωργιάδη, στο κέντρο της πόλης.
Σας αποστέλλω, συνημμένα, την παραπάνω πρόσφατη, πολύ σημαντική εγκύκλιο που αλίευσα από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΠΕΚΑ.
Γιώργος Π. , Αναγνώστης
Κοινόχρηστοι Χώροι Πρασίνου

5 σχόλια:

 1. Πολύ καλό το νέο! Ελπίζω να αποθαρρύνει τα τσακάλια από τα όνειρα για νέες τσιμεντοποιήσεις στο όνομα της "προόδου" και του "καλού" της πόλης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ.Δ/νση Δασών Αθηνών. αρ.πρωτ.377-2/3/2011

  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ανάπλασης ΠΕΔΙΟΥ του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ
  ΣΥΝΗΓΟΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ επί της υπ.αρ.5 της 31/1/2011. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
  του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
  Τομέα Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
  Δντ/ας Εργαστηρίου καθ/ας. Αικατ.Χρονοπούλου-Σερελή.
  Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της καθηγήτριας, συμπεραίνομε ότι :


  Κακώς πραγματοποιήθηκαν οι παρελθούσες
  αρνητικές για το περιβάλλον οικοδομικές επεμβάσεις:

  1. Οι υδάτινες διαδρομές των σκυροδετημένων καναλιών με τις αντίστοιχες υπόγειες δεξαμενές τους, στον Ροδώνα (3000 κυβ.μ. μπετόν ) και στα Πλατάνια (350 κυβ.μ. μπετόν), μειώνουν την βλάστηση από 1990 τ.μ. και 678 τ.μ. αντιστοίχως. Ήτοι περίπου 21/2 στρέμματα.
  2. Η σκυροδέτηση 250 κυβ.μ. μπετόν στη θέση του πρώην βραχώδους συντριβανιού με κωδ. Y03 σε επιφάνεια 200 τ.μ.
  3. Το πλάτωμα και περιμετρικά της επιχωμένης σκάφης από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 770 κυβ.μ. στη θέση πρώην σιντριβάνι Y00, υπόγεια σκάφη θεμελίωσης που καλύφθηκε με μαρμαροκυβόλιθους σε συνολική έκταση 1589.62 τ.μ. ήτοι 11/2 στρέμμα.
  4. Το δάπεδο και η θεμελίωση της έκτασης του πρώην περιπτέρου ενηλίκων (σήμερα σκυροδετημένο σε 80 τ.μ.) ΗΟ1 εκτάσεως, σύμφωνα με τα σχέδια, 737.50 τ.μ.
  5. Οι αποτυπωμένες στη μελέτη διαστρώσεις και νέες κατασκευές 350 κυβ.μ. μπετόν για θέατρο Ι01 στη δασική νησίδα Αλίκη σε έκταση 2027 τ.μ. ήτοι αποψιλούμενη έκταση 2 στρεμμάτων.
  6. Η διαχρονικά και εκ νέου καταπατηθείσα Δασική έκταση του προαυλίου χώρου του Green Park, από διαζώματα-τοιχία και εγκιβωτισμούς μπετόν, πρός αποκλεισμό της κοινοχρησίας, σε εκτιμούμενη έκταση 1919 τ.μ. ήτοι περίπου 2 στρεμμάτων.
  7. Το Οδικό Δίκτυο πεζοδρόμων, δρόμων και δρομίσκων του Πεδίου του Άρεως (σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια και την αποτυπωθείσα Αναλυτική Επιμέτρησή μας ), σήμερα διαστρωμένο με σκυρόδεμα & μαρμαρογρανιτοκυβόλιθους, ήτοι με μή οικολογικά υλικά και ενάντια στην εδαφική διαπερατότητα - διαπνοή, επιφανείας 27811.39 τ.μ. αφαιρεί δασική επιφάνεια περίπου 28 στρεμμάτων. Εν έτει 2011, αρχάς Απριλίου επιχρίζονται με χρώμα ώχρας βαφής, ούτως ώστε "κατά την ταπεινή μας πάντα άποψη" να ομοιάζει με το περίφημο οικολογικότερον "πατητό χώμα.
  8. Η ανήκουσα στη συνολική έκταση των 235 στρεμμάτων του Π.Α καταπατηθείσα έκταση από τον Πανελλήνιο Γ.Σ με κτιριακές κατασκευές μπετόν – ταρτάν - σφραγίσεων γης και εκτός Φακέλου Μελέτης Αναπλάσεως 2008. 5661 τ.μ., περίπου 51/2 στρέμμ.
  9. Η περιμετρικά του κτιριακού κελύφους του Άλσους – πρώην Οικονομίδη, αφαιρεθείσα βλάστηση, σύμφωνα με τα σχέδια Ανάπλασης 2008 και η δασική έκταση που πρόκειται να πλακοστρωθεί 2375 τ.μ. , ήτοι 2 ½ στρέμματα.
  10. Το μη καθαιρεθέν υπάρχον αντλιοστάσιο καθώς και το νεόδμητο κατασκευασθέν, κάτωθεν της πλ.Πρωτομαγιάς, τα οποία απομειώνουν δασική έκταση περίπου 11/2 στρέμματος: Το νεοδομηθέν, κατά την άποψη μας, δεν προορίζεται για την εξυπηρέτηση του ποτίσματος του πάρκου, αλλά για την ανάδευση των υδάτων των εκ του περισσού κατασκευασθέντων καναλιών (Πλατάνια-Ροδώνα και ογκωδέστατων από ΜΠΕΤΟΝ μαρμαροσυντριβανιών της κεντρικής πλατείας-πρώην περιπτέρου).
  11. Το υπάρχον κτίριο «Info» -εκδοτήριο εισιτηρίων. Καθώς και το εκ νέου κατασκευασθέν άνευ αδείας υπαίθριο γλυπτό-Τέμενος της κ.Βασσάλου, με συνολική κατάληψη δασικής έκτασης έκαστον (150+150) = 300 τ.μ.
  12. Η κατά μήκος διάνοιξη υπόγειων ορυγμάτων, αγνώστου σκοπού αφανών εργασιών, σε σύνολο 10 περίπου οδικών κυβολιθοστρωμένων παρόδων, μήκους περίπου 100 μ. εκάστου ορύγματος, γιά τοποθέτηση υπόγειων καναλιών από μπετόν.
  13. Οι υπάρχουσες κτιριακές κατασκευές, τουαλέτες, αποθήκες εκκλησιών κ.λ.π του Π.Α που απομειώνουν σημαντική δασική έκταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συνολικά η Δασική Έκταση μειώνεται – σφραγίζεται - συρρικνούται, (σύμφωνα και με τις ψηφ.φωτό), σε τουλάχιστον:
  60 στρέμματα, ή ¼ της συνολικής δασικής εκτάσεως των 235 στρεμμ. (λόγω της τοποθέτησης των 6.000 κυβ.μ. οπλισμένων σκυροδεμάτων= Μπετά "6" 6όροφων πολυκατοικιών!

  Δεδομένου ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα – υπογείων ρευμάτων βρίσκεται, ως γνωστό, σε βάθη άνω των 100 – 150 μ. ( τα αστικά εδάφη είναι περισσότερο αλκαλικά, ευτροφικά, ρυπασμένα, ξηρότερα ), συμπεραίνουμε ότι τις παλαιότερες εποχές πραγματο-ποιείτο ανεμπόδιστα η επικοινωνία της επιφάνειας του φυσικού εδάφους με τον υπόγειο, υδροφόρο ορίζοντα. Και τούτο διότι κάποτε, απουσίαζαν παντελώς οι επιστρωμένες με δομικά υλικά σφραγισμένες επιφάνειες. Σήμερα εν έτει 2011 με το επιμετρηθέν τουλάχιστον ¼ της επιφάνειας του πάρκου των 235 στρεμμάτων υπό καθεστώς «σφραγίσεως γης», συνεπώς καλυμμένο με δομικά υλικά π.χ μπετόν σε υπάρχουσες και νεόδμητες οικοδομές, καθώς και την εκτεταμένη επίστρωση μαρμαρογρανιτοκυβόλιθων (της εδαφικής οροφής) και με κίνδυνο τον κατακερματισμό της βιοποικιλότητας, η διυγραντική ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταξύ ΕΔΑΦΟΥΣ και ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ.!!!

  Κ
  ακώς λοιπόν και εκτός χρονοδιαγράμματος, συνεχίζονται να υλοποιούνται τα έργα Αναπλάσεως και κατά παρέκλιση των δηλώσεων της πρώην Υπερνομάρχου, το 2010 ότι η Ανάπλαση ..........................ολοκληρώθηκε.
  • Η τοποθέτησης πολυάριθμων αντιαισθητικών κόκκινων και δαπανηρών κολονοσίδερων, σε αντίθεση με την ΜΗ τοποθέτηση δένδρων, μήπως είναι εκ του περισσού και δεν συνάδει με την φυσική δασικότητα του πάρκου;
  • Οι πολλαπλοί διανοιχθέντες και κατασκευασθέντες υπερσυμβατικοί δρόμοι & δρομίσκοι ( ευρισκόμενοι σε μικρότερη απόσταση των 200 μ. από την περίφραξη ), σε τι αποσκοπούν, αφου απομειώνουν – αποψιλώνουν δασική περιοχή με δένδρα υψηλής οροφής;
  Οι μετρήσεις από την πλευρά του εργαστηρίου του Γεωπον. Παν. διενεργήθηκαν προ του 2008. Υπενθυμίζουμε ότι οι περισσότεροι δρόμοι του Π.Α (τουλάχιστον οι εντός του εργοταξίου ευρισκόμενοι), εν έτει 2008-10, είχαν απαλλαγεί από την άσφαλτο και είχαν μετατραπεί σε χωμάτινους. Οι χωμάτινοι δρόμοι μαζί με τις γειτνιάζουσες δασικές νησίδες δημιουργούσαν ένα πραγματικό ενιαίο δασικό σύνολο, έστω από τότε ήδη κουτσουρεμένο, ο οποίος αυτός χώρος διατηρούσε εις το έπακρον την διαπερατότητα-διαπνοή, δηλαδή λαϊκά, μπορούσε το έδαφος να αναπνέει, να ποτίζεται & να αυτοποτίζεται, ούτως ώστε οι ρίζες των δένδρων να μπορούν να εξασφαλίζουν την διύγρανση και αναπνοή των δένδρων και επίσης να μειώνεται η θερμοκρασιακή διακύμανση του πάρκου σε σύγκριση με τους γύρω δρόμους και κτίρια, δίνοντας μια πινελιά δροσιάς στο επιβαρυμένο κέντρο της Αθήνας (σχετ. έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. κατάθεσης 1230 από 4/2/2010 & αρ.πρωτ.8318-26/08/10 και που δεν εχουν απαντηθεί ).
  Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα ως άνω και μετά από τις αγνοηθείσες οχλήσεις μας, συνάγεται ότι κακώς η Πολιτεία δεν επιλαμβάνεται του θέματος, αναφορικά με την προκύπτουσα ΑΝΩΦΕΛΗ για το κοινωνικό σύνολο «ανάπλαση», μολονότι η αρχαιότερη του έτους 2003, αντιοικολογική, είχε ήδη παραβλεφθεί και απορριφθεί (έγγραφο αειμνήστου-δασολόγου κ.Ντούρου ).


  Οι κάτοικοι-θαμώνες
  Μαρκαράς Πόλ Αρχ.Μηχ.
  Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υποψιαζόμαστε ότι σύμφωνα με αυτή τη λογική επιτρέπονται τα πάρκινγκ - χώροι στάθμευσης και οι τόννοι μπετόν πάνω από τα πάρκα !!!! ?

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αναρωτιόμαστε πως από την Μία ο πρώην Δασάρχης του Πεδίου του Αρεως παρόλο των επανειλημμένων οχλήσεων μας προσυπογράφει και εγκρίνει εν ετει 2007-8 την Φυτοτεχνική Μελέτη, τον Αρχιτεκτονικό Φάκελο Αναπλάσεως, ήτοι τον αποτυπωθέν ενταφιασμό τόννων μπετόν και διαστρωθέντων μαρμαροκυβολιθοστρώσεων {Σύμφωνα με την αναλυτική επιμέτρηση μας 6.000 κυβ.μέτρων Οπλισμένων σκυροδεμάτων ισοδύναμα με τον όγκο Μπετόν 6 εξαώροφων πολυκατοικιών} και από την άλλη...........σήμερα με το σχετ.έγγραφο αρ.πρωτ.117840/1514 της 8/4/2011 αναρτηθέν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εν ετει 2011 ...στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Δασών θέτει σε εγρήγορση τους εμπλεκόμενους φορείς- υπηρεσίες ΥΠΕΚΑ - Υ.Εσωτερικών περί......
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 'πάρκα-άλση'.
  Με την παρούσα τοποθέτηση του δεν δηλώνει ότι φάσκει και αντιφάσκει ???
  Συγχρόνως ο πρώην προϊστάμενος του εν ετει ακόμη 2008-9 Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής με τα έγγραφα 693/03/04/2009 και 699/7/04/2009 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ ....Να κατεδαφιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές BETON και Οπλισμένων σκυροδεμάτων.

  και νά που φτάσαμε.


  AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ" ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ: in "Post Mortem"

  ΓΟΛΓΟΘΑΣ εως το ΣτΕ & ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com
  http://expaganus.wordpress.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή