Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Παράθυρο με....θέα για ημετέρους!!

Στο σχέδιο του νόμου «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ 18 (ολόκληρο το προσχέδιο θα το βρείτε εδώ), προβλέπεται ότι οι Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα θα μπορούν κατ' εξαίρεση να πραγματοποιούν προσλήψεις με συμβάσεις μερικής απασχόλησης διάρκειας μέχρι έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσής τους. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει αιτιολόγηση των προσλήψεων αυτών για «έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες». Η σχετική προκήρυξη βέβαια αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιμότητας μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν παρέλθει όμως άπρακτη η προθεσμία αυτή, τότε αυτομάτως "τεκμαίρεται" η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.
Σαφώς και η διάταξη αυτή ανοίγει παράθυρο για προσλήψεις, και μάλιστα μερικής απασχόλησης (4ωρες), με αστείες αμοιβές, αφού αφενός το "επείγον" της υπόθεσης είναι άκρως υποκειμενικό (δεν μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις), και αφετέρου οι 10 μέρες προθεσμία που έχει το ΑΣΕΠ να ελέγξει τις προκηρύξεις είναι πάρα πολύ λίγες.
Έχει βέβαια ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, οπότε πιστεύω ότι τελικά το όλο θέμα θα αποσυρθεί... Στα φιλοκυβερνητικά sites όμως ούτε κουβέντα...
Ευτυχώς όμως, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι συμβάσεις αυτές "λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειάς τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καμία άλλη διατύπωση και απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η για οποιονδήποτε λόγο ανανέωσή τους ή μετατροπή τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου".
Κάτι είναι κι αυτό..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου