Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Οδηγίες για να καταθέσετε ηλεκτρονικά αίτηση για πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας του δήμου Ηρακλείου

image Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το δήμο Ηρακλείου, αυτή τη χρονική περίοδο “τρέχει” ένα πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων σε έργα με αυτεπιστασία. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος, Δ.Ε. Οδηγός, Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος, Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής, Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς, Δ.Ε. Υδραυλικός, Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων και Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του δήμου Ηρακλείου εδώ. Η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2012 και οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων, ή κάνετε κανένα λάθος στην υποβολή, παραθέτω τις παρακάτω οδηγίες:

 • Πηγαίνετε στη σελίδα http://ait2.oaed.gr/ajax/cont.php  του ΟΑΕΔ, όπου και υποβάλλεται η αίτηση. Θα εμφανιστεί η παρακάτω καρτέλα:
ΟΑΕΔ ΑΙΤΗΣΗ
 • Συμπληρώνετε τα πεδία των προσωπικών σας στοιχείων όπως εμφανίζονται στο Δελτίο Ανεργίας.
 • Ο «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» που εμφανίζεται σαν «Αριθμός Συναλλασσομένου» στο κάτω μέρος του Δελτίου Ανεργίας, πρέπει να εισάγεται σαν καθαρός αριθμός δίχως τους αστερίσκους που εμφανίζονται στην αρχή και στο τέλος του.
 • Επίσης συμπληρώνετε τα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητα (π.χ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ), και μέχρι τρεις φορείς προτίμησης – στην προκειμένη περίπτωση “ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (έδρα Ηράκλειο, ιστορική έδρα Νέα Αλικαρνασσός) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” , και άλλους δύο δήμους - και επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Συμφωνώ» της Υπεύθυνης Δήλωσης.
 • Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό ασφαλείας (Captcha) και επιλέγετε το πεδίο «Υποβολή».
 • Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης σχετικά μηνύματα λάθους (με κόκκινο χρώμα) που σας καθοδηγούν να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρις ότου τα καταχωρηθέντα στοιχεία της αίτησής σας να συμπληρωθούν σωστά.
 • Κατόπιν το σύστημα συγκρίνει τα πεδία «ΑΦΜ» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» της αίτησης με τα αντίστοιχα πεδία που είχαν δηλωθεί από τον άνεργο κατά την αρχική του εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αν η σύγκριση αυτή είναι ανεπιτυχής, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης μήνυμα λάθους (σε μαύρο χρώμα). Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος πρέπει να προσέλθει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (29-02-2012) στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προκειμένου να διορθώσει/ταυτοποιήσει τα στοιχεία αυτά, ώστε κατόπιν να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής του.
 • Αφού ολοκληρωθεί η ορθή υποβολή της αίτησης, το σύστημα εμφανίζει στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης (σε μαύρο χρώμα) τον αριθμό πρωτοκόλλου της, τους μήνες ανεργίας του αιτούντα και τους μήνες ανεργίας της συζύγου του (αν υπάρχουν).
 • Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της, επιλέγοντας Αρχείο (File) και στη συνέχεια Εκτύπωση (Print) από το Menu του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε ή σε αντίθετη περίπτωση καταγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.
 • Η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα μόνον όταν εμφανιστεί στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης ο αριθμός πρωτοκόλλου της.
 • Σας επισημαίνουμε πως στην πρόσκληση προβλέπεται η «Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως και τις 29 - 02 – 2012».
 • Σε περίπτωση που χρειαστείτε επί πλέον βοήθεια για τα θέματα της πρόσκλησης-αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα 2109989002 και 2109989040 και για τεχνικά θέματα κατά τις ίδιες ώρες στα τηλέφωνα 2109989014 και 2109989087 του ΟΑΕΔ.
Αν τώρα δεν τα καταφέρνετε και τόσο καλά με τους υπολογιστές, σας προτείνω να βρείτε κάποιο δικό σας άνθρωπο να σας βοηθήσει στη διαδικασία. Αν δεν υπάρχει κάποιος δικός σας, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Γραφείου Απασχόλησης του Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στην Οδό Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου γωνία (3ος όροφος) καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου ,  στις Δημοτικές Ενότητες Αλικαρνασσού, Γοργολαϊνη, Τεμένους, Παλιανής και στην 1η, 2η, 3η και 4η Δημοτική Κοινότητα.
ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ έως και 29/02/2012, άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης ) και  εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να  έχουν μαζί τους κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων τα παρακάτω απαραίτητα στοιχειά
- δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
- κάρτα ανεργίας σε ισχύ
- αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Για τη βεβαίωση του αριθμού των ανήλικων τέκνων και της ταυτότητας συζύγου, ο άνεργος ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ υποβάλλει αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου